2016-12 Nieuwsbrief

Beste WFTC’ers,

Zo aan het einde van het jaar en met de feestdagen voor de deur willen we jullie met deze nieuwsbrief jullie nog over het volgende informeren.

  • Veel leden hebben afgelopen najaar op het ledenonderzoek gereageerd welk we jullie hebben gevraagd om in te vullen. Komend jaar gaan we dit met jullie delen en met elkaar bespreken welke richting we met ze allen uit willen gaan als club.
  • De feestavond was een geslaagde avond, Cees Bos bedankt voor de organisatie en Johan voor het uitrekenen van de clubkampioenen.
  • Indoor Cycling experience, vorige week hebben jullie hier een uitnodiging voor gekregen, van de 32 plekken zijn er nog enkel beschikbaar, dus als je je nog niet heb opgegeven, doe dat dan snel!
  • De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor Donderdag 9 maart, schijf deze alvast in je agenda.
  • We zijn druk doende met enkele nieuwe sponsoren, de planning is om tijdens de ledenvergadering jullie de nieuwe kleding met de nieuwe sponsoren te kunnen presenteren.
  • We willen iedereen bedanken voor de inzet die door veel leden is gedaan in 2016. De toerritten (toercommissie), barbecue ( Ruud en Hans), inschrijvers, kantine beheer, sponsorcommissie, feestcommissie. We hopen dan ook in 2017 op jullie hulp bij de ritten en activiteiten van onze Westfriese Toerclub.

Het WFTC bestuur, Ton, Michael, Ruud en Pieter, wensen jullie allemaal: ‘Hele fijne feestdagen en een goed 2017’