Impressie jaarvergadering 10 maart 2017

De jaarvergadering had ook dit jaar weer een volle agenda. Naast de gebruikelijke administratieve jaarverslagen, financieel verantwoording en het vast stellen van de notulen stond er ook bestuursverkiezingen op het programma.

Na de pauze werd er uitgebreid stil gestaan bij de terugkoppeling van het ledentevredenheidsonderzoek en de sponsoring. Ook bracht het bestuur de waarden, missie en visie  onder de aandacht van de leden als leidraad voor het toekomstig beleidsplan.

Piet Has bracht het meerdaagse weekend in Drenthe met veel enthousiasme on der de aandacht, waarna Rik Bakker en Rim Sluijs het meerdaagse buitenland weekend promoten. Goede en leuke initiatieven van onze leden.

Ton Beerepoot heeft onze jubilaris, 25 jaar lid, Gre Bos in het zonnetje gezet. Anneke Has was totaal verrast met haar voordracht (en toekenning) voor het erelidmaatschap. Gefeliciteerd.