Koninklijke onderscheiding dhr. en mevr. Van Bockxmeer

“Het echtpaar Van Bockxmeer heeft zich in die 12 jaar dat ze lid waren actief ingezet voor de West-friese Toerclub.

Hun inzet, voor onze club en ook voor meerdere andere verenigingen en/of activiteiten heeft geresulteerd in een Koninklijke onderscheiding.”

 

“Koos en Kniltje, namens de West-Friese Toerclub van harte met de benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Mevrouw P.M. van Bockxmeer-Vink (1940)

Bestuurslid van de West-Friese Toerclub (WFTC) (2003 – 2009)

De heer J.B.C. van Bockxmeer (1940)

Lid van de redactiecommissie van het clubblad van de West-Friese Toerclub (WFTC) (1999 – 2012)

Koninklijke onderscheidingen 2017 in Hoorn